دسته‌بندی نشده

۱۵۰هزار پرونده سرپرستی افراد نیازمند تشکیل شده است

معاون دادستان کل کشور گفت: بیش از ۱۵۰ هزار پرونده سرپرستی افراد نیازمند توسط دادستان‌های سراسر کشور جهت حمایت تشکیل شده است.


به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در مراسم اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه و ۵هزار سبد کالا اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ هزار پرونده سرپرستی افراد مهجور و نیازمند توسط دادستان‌های سراسر کشور جهت حمایت تشکیل شده است.


معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان کرد: یکی از وظایف اصلی دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور پیگیری امور سرپرستی و امور حسبی است.


وی افزود: رویکرد دادستانی کل این است که دادستان‌ها علاوه بر مسائل مالی به حمایت‌های قضایی و حقوقی محجورین هم توجه کنند.


ترکی خاطرنشان کرد: باید تلاش شود با کمک سازمان‌های مردم نهاد، اشتغال پایدار برای نیازمندان ایجاد شود که این امر نیازمند این است که ظرفیت این افراد شناسایی و مهارت افزایی انجام پذیرد.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا

Leave a Reply